“รางวัลแห่งเกียรติยศ”
แชมป์ อิงริช ได้รับคัดเลือกให้เป็น
“ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2564”
Best Biz & Products Awards 2021
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน
#แชมป์อิงริช