ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกกับ…
แคมเปญ “CHAMP ZERO WASTE” ชีวิตยุคใหม่เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์
“ลดเพื่อโลก ลดเพื่อเรา”
ม า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง กั บ เ ร า
ลดการใช้แก้วพลาสติก “ด้วยการใช้
[#กระติกน้ำ]หรือ [#แก้วน้ำแบบพกพา] ของตัวเอง
จะลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติกเมื่อเข้ามาเรียนกับเรา”
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกกันนะคะ
ล ด วั น ล ะ นิ ด เ พื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า
มาร่วมกันรณรงค์ลดใช้ขวดหรือแก้วพลาสติกหันมาพกแก้วใส่น้ำกินเอง
ช่วยทำกันตั้งแต่วันนี้ แถมฟรี!!ลดพลังงานการผลิตพลาสติกให้น้อยลงและลดพลังงานในการกำจัดขยะอีกด้วย
‘’ โลกของคุณ อยู่ที่แก้วของคุณ ‘’
——————————————————————– #ChampEngRish (แชมป์ อิงริช)
เราเน้นฝึกทักษะตามหลักธรรมชาติ ฝึกง่าย ฟังได้ พูดชัด
ที่นี่ “เรียนง่าย พูดได้จริง”
1 เดือนเห็นผลชัด วัดผลได้
#รับประกันผลคืนเงิน2เท่า
➤ สนใจสอบถามข้อมูลฟรีได้ที่
099-0652555
Line Id : @champengrish