Who We Are

ศูนย์ภาษาแชมป์อิงริช จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันและเป็นพื้นที่ที่ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่ 2หรือภาษาอังกฤษซึ่งเราอาจลืมไปว่าจริงๆแล้วเราทำมันได้ดีอยู่แล้วแต่อาจยังไม่รู้กระบวนการที่ดีพอดังนั้นเราจึงส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านภาษาอย่างเห็นเป็นรูปธรรมกับผู้คน

  • ระบบง่าย พูดได้ในเวลาอันสั้น
  • ฝึกแบบขั้นตอนธรรมชาติ
  • เรียนภาษาอังกฤษกับ แชมป์อิงริช เรียนง่าย พูดได้จริง

สถาบันแชมป์อิงลิช

เปิดมาแล้วกว่า 5 ปี

สถาบันแชมป์อิงลิช

มีทั้งหมด 23 สาขาในปัจจุบัน

สถาบันแชมป์อิงลิช

มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามากกว่า 47 คน

สถาบันแชมป์อิงลิช

มีนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรมากกว่า 499 คน

Our Teachers

[oaxaz_teachers]

ลงทะเบียนกับเราวันนี้
รับการทดสอบภาษาฟรี!!

Free Test Booking

Sign Up Now

STUDENT TESTIMONIALS

[oaxaz_testimonial]

ลงทะเบียนกับเราวันนี้ รับการทดสอบภาษาฟรี!!